make-up & hair

Pokud navštěvujete tyto stránky, vyplníte kontaktní formulář nebo odebíráte newsletter, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a odpovídáme za jejich bezpečnost, dostatečně je chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Klára Machálková, IČO: 06612504, se sídlem Anenská 114/4, 412 01, Litoměřice, která provozuje webové stránky klaramachalkova.cz, a také určuje, jak dlouho budou tyto údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke správě využívá.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby a informovat vás o novinkách a trendech.

JEDNOTLIVÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

E-mailové kampaně a newslettery
Po přihlášení k odebírání newsletteru vám emailem posíláme novinky, tipy a rady. Zpracováváme pouze vaše jméno a emailovou adresu, sledujeme, na co v newsletteru klikáte a jaké typy emailů od nás otevíráte. To vše za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví
Pokud jste náš klient zpracováváme z důvodu plnění smlouvy tyto vaše osobní údaje – fakturační údaje a email.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Vaše údaje zpracovává správce Klára Machálková, s využitím dalšího dvou zpracovatelů, společnosti Mailchimp, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech.

Abychom mohli měřit, jak se vám na našem webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info@klaramachalkova.cz.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (to je ten zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@klaramachalkova.cz.

Máte právo na následující informace:

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme ale vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na vás email.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jenom na základě vašeho výslovného souhlasu. Ukončit odběr těchto emailů můžete kdykoliv prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

MLČENLIVOST

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také žádné jiné třetí straně vaše osobní údaje nevydáme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 3. 7. 2020

CO JSOU SOUBORY COOKIES

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.: ke správné funkčnosti našich stránek, nebo při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, nebo na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům; pomáhají nám zjistit, které reklamy a informace si návštěvníci nejčastěji prohlíží. Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách používáme tyto soubory cookies: Google Analytics, za účelem zjišťování návštěvnosti.

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/